Co to są przewierty hdd?

Przewierty HDD inaczej są nazywane horyzontalnymi przewiertami kierunkowymi. Jest to bardzo nowoczesna technologia, która umożliwia wykonywanie poziomych przewiertów bez konieczności prowadzenia wykopów. Gdzie się używa tej metody? Czy warto z niej korzystać?

Cel przewiertów hdd

Przewierty wykonuje się wszędzie tam, gdzie zależy nam na ochronie krajobrazu i środowiska. Brak konieczności wykonywania wykopów wpływa na ocalenie walorów krajobrazowych. Przewierty w tej technologii umożliwiają wykonywanie instalacji liniowych, tj. kładzenie wodociągów, gazociągów, kanalizacji lub linii energetycznych bez naruszania powierzchni terenu. To świetne rozwiązanie na terenach miejskich, na których prowadzenie tradycyjnych wykopów byłoby właściwie niemożliwe. Jest to sposób na nienaruszenie dróg, torów kolejowych i tramwajowych, czy też ogólnie pojętej infrastruktury miejskiej. Również, gdy plan instalacji liniowej przechodzi przez rzekę, to warto w tym celu wykonać przewierty hdd.

Jak to działa?

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, koniecznie należy je najpierw zaplanować. Wykonanie przewiertu należy zacząć od doboru właściwej jego metody. Dobrze jest też zabezpieczyć teren dookoła odwiertu. Przyjmuje się, że obszar o powierzchni 500 do 1000 m2 ma właściwą wielkość. Wiercenie należy rozpocząć od wykonania odwiertu pilotowego. Pozwoli on ocenić jak powinny przebiegać dalsze prace. Wykonany otwór rozwierca się do średnicy, która odpowiada wprowadzanej w niego rury lub rury osłonowej. W tym drugim rodzaju, umieszcza się przewody, które powinny być zabezpieczone przed czynnikami środowiskowymi.

Niezbędne narzędzia

Do wykonania przewiertów hdd konieczne jest posiadanie właściwych narzędzi. Podstawą jest sprzęt, który służy do wiercenia w ziemi. Najczęściej są to samojezdne, gąsienicowe urządzenia wiertnicze, które są powszechnie nazywane wiertnicami. Ich praca jest uzupełniania przez świdry skrawające, świdry gryzowe, koronki poszerzające, poszerzacze gryzowe, a także – rozwiertaki.